Incasso

Heeft u te maken met wanbetalers en lopen de bedragen hoog op? Of loopt er onterecht een incasso procedure tegen u? Raadpleeg dan tijdig Appelman & Mes Advocaten en Juristen voor deskundig advies.

Duidelijk beleid voorkomt problemen
De liquiditeitspositie van een onderneming is voor een belangrijk deel afhankelijk van het betalingsgedrag van afnemers. Door een duidelijk en strak betalingsbeleid kunt u veel problemen voorkomen.

Uw incasso specialist
Wij zijn gespecialiseerd in advies en begeleiding bij incasso kwesties. Onze specialisten kunnen u helpen bij het opstellen en uitvoeren van een betalingsbeleid.

Indien nodig treffen wij maatregelen en voeren we de procedure bij de rechter om de afnemer te dwingen tot betaling. Daarbij kunnen we eventueel overgaan tot een beslaglegging of het aanvragen van een faillissement.

Bij ons advies en begeleiding, kijken wij naar uw kansen, mogelijkheden en obstakels. Op basis daarvan bepalen wij samen met u de strategie waarbij uw belang voorop staat.

Wilt u direct advies?
Bel een van onze vestigingen het dichtst bij u in de buurt. Of klik hier voor direct advies.
Tevens hebben wij dagelijks inloopspreekuur waarbij u een eerste gratis advies kan vragen.


Ons kantoor:


 

Spreekuurlocatie: