Woordenboek

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Carjacking
Een carjacking is een misdaad, waarbij een auto gestolen wordt op het moment dat er nog iemand in zit. Gewoonlijk is de carjacker gewapend, en wordt de bestuurder onder dreiging van een wapen verplicht uit de wagen te stappen.

Cassatie, in cassatie gaan
In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter. (Zie ook: In cassatie bij de Hoge Raad)

Casseren
Het vernietigen van een uitspraak van een lagere rechter door de Hoge Raad.

Competentie
Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak. Zie ook: Absolute competentie.

Computercriminaliteit
Onder computercriminaliteit verstaat men die vormen van criminaliteit die betrekking hebben op computersystemen.

Computerfraude
De verzamelnaam \'computerfraude\' wordt gebruikt voor alle vormen van fraude waarbij het gebruik van een computersysteem een belangrijke voorwaarde is voor het slagen ervan.

Contra-expertise
Tegenonderzoek door een deskundige.

Contradictoir
Zaak op tegenspraak. Dit betekent dat de verdachte/raadsman van verdachte in de procedure is verschenen en zijn kijk op de zaak heeft kunnen geven.

Cumulatieve telastelegging
Dagvaarding waarin aan de verdachte meerdere feiten worden verweten.

Cybercrime
Onder cybercrime verstaan we criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT. De criminele activiteiten kunnen gericht zijn tegen personen, eigendommen en organisaties of tegen elektronische communicatienetwerken en informatiesystemen.


Ons kantoor:


 

Spreekuurlocatie: