Woordenboek

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Hacking
Onder computercriminaliteit verstaat men die vormen van criminaliteit die betrekking hebben op computersystemen.

Heling
Heling is het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft.

Hof / hoven
Zie: Gerechtshof.

Hoge Raad
Hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad stelt niet meer zelf de feiten vast, maar bekijkt of het gerechtshof bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast. Voor meer informatie: De Hoge Raad der Nederlanden.

Hoger beroep
Het opnieuw behandelen van een zaak door een hogere rechter.

Huis van bewaring
In een huis van bewaring bevinden zich verdachten die in afwachting van hun proces vast blijven zitten en veroordeelden die een relatief korte vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen.

Hulpofficier van justitie
Een hulpofficier van justitie is een opsporingsambtenaar met enkele bijzondere strafrechtelijke bevoegdheden. Hij is echter geen lid van het Openbaar Ministerie.


Ons kantoor:


 

Spreekuurlocatie: