Woordenboek

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kamer
Onderdeel van een rechterlijk college, zoals een strafkamer, belastingkamer, vreemdelingenkamer of militaire kamer. Zie ook: Enkelvoudige kamer en Meervoudige kamer.

Kantonrechter
De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en zaken onder de € 5000 behandelt. Vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. De kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken. De term kantonrechter is echter blijven bestaan.

Klacht delict
Delict dat alleen na aanklacht gerechtelijk vervolgd wordt.

Kracht van gewijsde
Een vonnis heeft kracht van gewijsde als daartegen geen beroep meer mogelijk is.

Kunstvandalisme
Onder kunstvandalisme verstaat men het moedwillig vernielen of beschadigen van kunstwerken.


Ons kantoor:


 

Spreekuurlocatie: