Woordenboek

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Tableau
Bij de rechtbank aanwezige lijst van ingeschreven advocaten.

Toevoeging
Rechtsbijstand door een juridisch adviseur of advocaat die uw zaak verder uitzoekt en/of u vertegenwoordigt bij de rechter. Afhankelijk van het inkomen en vermogen kan men in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid (een deel van) de kosten voor rechtsbijstand voor haar rekening neemt.

Transactievoorstel
De officier van justitie kan besluiten een verdachte een transactie aan te bieden. Een transactie is een boete. Indien de verdachte de boete betaalt zal de officier afzien van een verdere vervolging.

Tussenvonnis
Vonnis waarbij de rechter geen eindbeslissing geeft, maar bijvoorbeeld een bewijsopdracht of onderzoek beveelt waarvan de beslissing van de zaak afhankelijk kan zijn.


Ons kantoor:


 

Spreekuurlocatie: